פרשת השבוע

פרשת פקודי (שמות)

במסגרת הפרויקט המופלא של בניית המשכן אנחנו מוצאים כמה תהליכים מאלפים.

בפרשת כי-תשא מצווה משה לאסוף מחצית השקל מכל אחד, בפרשת ויקהל הוא מורה להפסיק את ההתרמה בדיוק בסכום הנצרך, ובפרשת פקודי – הוא נותן סיכום כמויות שנצרכו בפועל.

כולנו אוהבים ורוצים כסף, אבל משה רבינו מלמד אותנו שיש לצרוך כסף בדיוק לפי הצורך, לא פחות ולא יותר, ואחרי שקבלנו את הכסף, יש לדווח (גם אם לעצמנו ) מה היה השימוש. ממש כמו שכלכלת המשפחה מלמדת אותנו (אולי ע"פ משה רבינו).

ובסוף בסוף, משה רבינו בודק את המלאכה שנעשתה ואת העושים במלאכה, ומסיק שהכל נעשה בשלימות ע"פ ההגדרה והכוונה הראשונית ובהתאמה לכל ציוויי ה'. ואם אכן זה המצב – הוא מברך את כל העוסקים במלאכת הקודש באומרו "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" ובהמשך –  (מזמור צ' תהילים) "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וגו'".

שנתברך כולנו במעשי ידינו

שבת שלום

השאירו פרטים עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ חינם

דילוג לתוכן