פרשת השבוע

פרשת האזינו (דברים)

גאולת ישראל לעתיד לבוא

על הפסוק "כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם" בפרשה אומרים חז'ל כי זו הבטחת ה' לגאול את עם ישראל בעתיד וללא כל תנאי. ניתן להבין זאת מדברי הרמב"ן  שאומר "והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרחן של מינין". ז"א שגאולת ישראל מובטחת גם אם לא יחזרו ישראל בתשובה, כיון שהתשובה לא מוזכרת בשירת האזינו, ומכאן למדו שהגאולה אינה מותנת בחזרת ישראל בתשובה.

במסכת  סנהדרין (צז:)  אנו מוצאים את המחלוקת הידועה בין רב ושמואל "אם ישראל עושין תשובה – נגאלין, ואם לאו – אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה – אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב". ואת זה אכן מצאנו בשירת האזינו שבהגיע הקץ ישראל יגאלו ללא תשובה מרצון.

כך גם בחיינו הכלכליים. לפעמים אנחנו מבינים מראש שיש צורך במשטר, סדר ותיקונים כדי לחיות ולפעמים המציאות טופחת על פנינו ומאלצת אותנו לעשות סדר.

במסגרת ההחלטות הטובות שאנחנו מקבלים על עצמנו בתחילת השנה כדאי שנחליט גם לעשות סדר ולתקן את ההתנהלות הכלכלית שלנו כדי שנוסיף נדבח  לשנה טובה ומאושרת.

גמר חתימה טובה!!!

השאירו פרטים עכשיו לקביעת פגישת ייעוץ חינם

דילוג לתוכן